ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

НАРОДНО БИЛЕ се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на chudo.narodnobile.com .

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „Чудо Народно Биле“, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, електронна поща: chudo.narodnobile@gmail.com.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

  • Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от НАРОДНО БИЛЕ и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на narodnobile.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща chudo.narodnobile@gmail.com.
  • Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на narodnobile.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  narodnobile@gmail.com.
  • Други данни – освен посочената по-горе информация, НАРОДНО БИЛЕ събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies).

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно НАРОДНО БИЛЕ при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват НАРОДНО БИЛЕ за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

НАРОДНО БИЛЕ може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начин не се предоставят на трети лица. НАРОДНО БИЛЕ не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

НАРОДНО БИЛЕ може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.